Busktomater


Busktomater er i utgangspunketet lavere av vekst og omtales ofte som "Determinate" som betyr at planten stopper veksten etter et bestemt antall blomster/klaser på hver gren. Busktomater får fra 3-5 blomsterklaser før veksten stoppes. 
Busktomater skal  i hovedsak IKKE tyves, siden disse plantene bærer tomater på hvert sideskudd. På denne siden finnes alle busktomatene som vi tilbyr.