HEIRLOOM TOMATER

Heirloom betyr kulturarv. Heirloom-tomater er derfor kulturarvstomater. Det betyr at dette er eldre sorter som ofte er blitt dyrket gjennom generasjoner. De fleste Heirloom-tomater har en en historie. Heirloom-tomater er ikke alltid perfekte i formen, men til gjengjeld har de en fantastisk smak.
Heirloom-tomater er frø-ekte sorter. (Naturlige mutasjoner/endringer kan likevel forekomme, selv om det er sjeldent).