Microbusk-tomater

Microbusk-tomater er små, kompakte busktomater som blir max 50 cm høye. De fleste har en høyde på 25-35 cm. Noen er så lave som 8-10 cm. Microbuskene er blandt de tidligste sortene og kan også dyrkes inne i vinterhalvåret (med ekstra vekstlys).
Plantene har lett for å strekke seg i vinduskarmen/ved dyrking inne. Plantene blir mest kompakte om de dyrkes i sommerhalvåret hvor det er nok av naturlig lys. Trives i krukker ute om sommeren på en lun plass.
Disse kan du dyrke hele året.