NYLIG KOMMET INN IGJEN - HØSTEN 2021

Her finner du sorter som har vært utsolgt og nylig kommet inn på lager igjen.
Nyheter (nye sorter) ligger i egen samling som heter "NYHETER FOR 2022".
Jeg pakker og legger ut sesongens frø løpende utover høsten.