Siste sjanse!

Her har du anledning til å sikre deg sorter som utgår fra sortimentet. Mange av disse er veldig gode sorter, men de kommer ikke inn på lager i 2021. Derfor utgår de fra sortimentet når lageret er tomt. Dette er altså siste sjanse til å kjøpe disse sortene før de utgår.